Oslovili jsme několik našich kolegyň, které jsou maminkami, a povídali si s nimi o tom, jak probíhal jejich návrat do pracovního procesu nebo jak zvládají skloubit práci s výchovou dětí. Jako první se nám se svým příběhem a zkušenostmi svěřila Markéta Zemanová. Markéta má za sebou bohaté pracovní zkušenosti ve Skupině KB, mimo jiné jednu dobu patřila i do týmu HR. Odborně vám tedy poradí, jak si počínat při návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené.

 

Markéto, vrátila jste se k nám po rodičovské dovolené. Jak jste si užila tuto pracovní pauzu?
Ano, vrátila jsem se sice po rodičovské, ale po celou tu dobu jsem na DPP pracovala pro Interní audit KB. Díky této možnosti jsem stále držela krok s transformací v Komerční bance, za což jsem vedení Interního auditu opravdu vděčná. Bez toho by pro mě bylo velmi obtížné se po návratu rychle zorientovat a přirozeně se znovu zapojit do „nového“ prostředí.

 

Vnímáte v souvislosti s transformací Komerční banky nějaký posun, co se jejích služeb nebo i pracovního prostředí týče?
Ano, Komerční banka se velmi změnila. Stala se z mého pohledu moderní bankou, ve které se zkracují časy dodávek produktů klientům a v níž se zjednodušuje, bankou, jež je partnerská a hlavně myslí na budoucnost z hlediska udržitelnosti. Pokud jde o pracovní prostředí, to vnímám také velmi pozitivně, a to v souvislosti s konceptem Smart Office.

 

Zmínila jste svou práci v Interním auditu KB, kterou jste vykonávala v průběhu rodičovské dovolené. Nyní ale působíte na jiné pozici. Povězte nám víc o tom, co Vás přivedlo do Komerční banky a kudy vedla Vaše dosavadní kariérní cesta?
Do Komerční banky jsem nastoupila už před čtrnácti lety. Po vlastním podnikání v malé personální agentuře jsem cítila potřebu vyzkoušet na vlastní kůži, jak se vlastně pracuje ve velké nadnárodní společnosti, kam jsem své kandidáty doporučovala. A tak jsem tehdy nastoupila do HR Komerční banky na pozici recruitera neboli náboráře. „Pro zahřátí“ jsem obsazovala IT pozice, což bylo na začátku zajímavé. Musela jsem se opravdu hodně učit, například nejrůznější postupy, zvyklosti, komunikaci ve velké společnosti apod. Postupně jsem se přes HR konzultantku vypracovala na pozici HR Business Partnera. Strávila jsem také nějaký čas v tehdejším regionu Brno a tam měla na starosti jižní Čechy a Moravu a po určitou dobu i KBSK (zkr. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky) konkrétně po dobu její transformace.

Z HR jsem pak přešla do Top Corporations, poté do Interního auditu a teď jsem zakotvila v Řízení rizik ve Factoringu KB. Prošla jsem si v Komerčce zajímavými oblastmi a vedla i menší týmy. Každá z těch změn mi hodně dala. Žádnou jsem cíleně nevyhledávala, ale zajímala jsem se. A díky podpoře interní mobility, kterou Komerční banka prosazuje, se všechny tyto věci uskutečnily.

 

Markéta Zemanová se synem Filípkem

Vypadá to, že naskočit zpět do pracovního procesu a najít si vyhovující uplatnění nebyl ve Vašem případě problém. Poradila byste něco našim čtenářkám, které budou podobnou situaci řešit někdy v budoucnu?
Snažila jsem se postupovat tak, jak jsem to ve své dřívější roli HR Business Partnera radila maminkám, které se chtěly vrátit do pracovního procesu. 😊 To znamená, že jsem si stanovila časový plán, zamyslela se nad svými prioritami a byla aktivní. Čas letí rychle, zejména na mateřské a rodičovské, a tak je potřeba v dostatečném předstihu navázat komunikaci s bankou, tj. s HR a manažery.

Promyslela jsem si, co od práce očekávám, a své představy pak probírala s HR. Protože i když pozice, ze které jste jako budoucí maminka odcházela, stále existuje, nemusí být nutně stále stejná anebo už nemusí vyhovovat vašim aktuálním potřebám.

Za třetí jsem věděla, že musím být aktivní, tedy sledovat volné pozice ve Skupině KB a dění v bance, být v kontaktu s kolegy apod. HR pomůže vaše představy zhmotnit a zasadit do konkrétního rámce Skupiny KB, ale nikdo to za vás nevymyslí!

 

 

Jak jste sama zmínila, nyní pracujete ve Factoringu KB, konkrétně jako Compliance and Operational Risk Manager. V čem spočívá Vaše aktuální role? A jak se Vám daří skloubit práci s výchovou a celkovou péčí o rodinu?
Aktuálně jsem na pozici, kde zajišťuji KYC hodnocení našich klientů, spolupracuji na aktualizaci metodiky, zpracovávám FLC kontroly a reporty k jejich plnění za naši společnost apod. Nahradila jsem kolegyni, která odešla na mateřskou. Cílem je ovšem sdílená pozice, tj. vytvoření pracovní příležitosti pro dvě maminky zároveň a jejich podpora v různé fázi „mateřského“ období. A to je naprosto úžasné! Zde je nutné vyzdvihnout zejména vyspělost manažerů, kteří takové sdílení umožňují a vkládají tak do nás, maminek, velkou důvěru. Nechávají na nás, jak si vše zorganizujeme, a věří, že úkoly a projekty splníme. A protože pro mě osobně je projevená důvěra velmi zavazující, dělám maximum proto, abych vše odváděla včas a v požadované kvalitě. Právě tohle všechno mi umožňuje dobře skloubit práci s péčí o rodinu.

 

Kdybyste měla porovnat Factoring KB a Komerční banku, dvě společnosti v rámci Skupiny. Mají něco společného, nebo se jedná o dvě úplně rozdílné firmy?
Primárně je takové porovnání postaveno na tom, že Factoring KB je malá společnost a Komerční banka mnohonásobně větší. V rámci Skupiny dochází ke spolupráci nejen na projektech, ale také na denní bázi. Sdílíme postupy, metodiku a vytváříme synergie. Mám radost, že toho můžu i nadále být součástí. Každopádně jde ale VŽDY o lidi a v tomto směru musím říct, že se ve Factoringu KB potkávám s opravdu pracovitými, znalými a vstřícnými kolegy, kteří jsou ochotní pomoct a umí táhnout za jeden provaz. Vzhledem k tomu, jak situaci ovlivňuje covid-19, jsem ještě neměla možnost poznat se se všemi, ale věřím, že i to se mi časem podaří.