Komerční banka chystá rozsáhlou renovaci v oblasti digitalizace svých služeb, což se pojí s významnou generační obměnou technologií. Zeptali jsme se Davida Švejdy, jednoho z lídrů digitální transformace, co KB v tomto směru připravuje.

 

 

Nová digitální banka – co si pod tím máme představit?

Na přelomu 2019/2020 jsme si vytyčili cíl renovovat banku takovým způsobem, abychom na jednu stranu zůstali i nadále univerzální bankou nabízející klientům (od retailu přes malé podniky po velké korporace) potřebné finanční produkty, ale zároveň byli moderní, atraktivní a srozumitelní. Není asi překvapením, že eliminace papíru z našich procesů a digitalizace procesů je nedílnou součástí celého konceptu. Tuto aktivitu jsme nazvali Nová digitální banka.

 

A to bude nová Komerční banka pouze digitální, když už to je v názvu?

Slovo digitální v názvu odkazuje právě na eliminaci papírových dokumentů – jak při komunikaci s klientem, tak interně v bance. Sázíme na omni-kanálový přístup, kde jednotlivé kanály (mobilní aplikace, webová aplikace, pobočka, bankomat, …) poskytují stejné informace a pokud to bude dávat smysl, tak klient bude schopen rozpracovanou komunikaci s bankou v internetovém bankovnictví dokončit na mobilu, nebo pokud preferuje asistenci na pobočce, tak i na pobočce.

 

Jak rozsáhlá ta změna bude?

Je to jedna z největších a nejkomplexnějších aktivit, kterou jsem zažil, nejen v KB, ale i ve své profesní kariéře. Přistupujeme k tomu jako k obchodní změně, která hledá pro klienty to nejlepší řešení pro pokrytí jejich potřeb. Zároveň zjednodušujeme produkty tak, aby byly co nejvíc srozumitelné klientům, a maximalizujeme jejich plnou digitalizaci. Když jsme zhodnotili naše současné aplikace, z nichž nám některé slouží již desítky let, tak jsme rychle pochopili, že pokud budeme chtít stavět novou banku na starých technologiích a aplikacích, tak se v každém kroku budeme muset ohlížet na sadu omezení, která modernizaci znemožní. Proto velkou část řešení stavíme de facto na „zelené louce“ s minimální integrací do současných   systémů. Součástí zmíněné technologické modernizace je mimo jiné i výměna jádra celé banky – core systému.

 

Renovovat banku není asi úkol na pár měsíců. Kdy můžeme očekávat první výsledky a kdy se s nimi setkají klienti?

Jasně, bavíme se o dlouhodobém plánu, na následující pětiletku. Nicméně postupujeme iterativně, a výsledky se proto budou ukazovat postupně – nejdříve v posledním kvartálu 2021 pro interní uživatele v rámci pilotu. Ve druhé polovině roku 2022 chceme nabídky otevírat klientům. Od roku 2023 se připravujeme na migraci, tedy převod klientů ze současných nabídek do nového modelu a nových systémů. Iterace nám umožní průběžně upravovat cestu a reagovat na aktuální stav finančních služeb v ČR. Nicméně má to i druhou stránku – bude nutné, aby banka po dobu několika let běžela zároveň ve starém i novém modelu.

 

Čtenáře bude určitě zajímat, na jakých technologiích stavíte. Můžeš nám je přiblížit?

My jsme už přibližně před čtyřmi lety začali investovat do budování cloud native architektury a technologické podpory vývojářů, jako jsou CI/CD pipeline nebo implementované přepoužitelné architektonické vzory. Automatizování testů a zvyšování agility celé organizace. Takže většinu nových komponent stavíme jako kontejnerizované microservice orchestrované přes Kubernetes cluster. Back-end logiku většinou stavíme v Javě na SpringBoot, front-end v Post-Script/Angular. Náš přístup je mobile-first, kde jsme se rozhodli jít cestou nativních aplikací – takže Swift a Kotlin.

 

Co Tě na současné práci nejvíc baví?

Práce s lidmi. Ta ale byla bohužel v posledním roce náročnější – přímý kontakt byl minimální a při transformaci takovéto velikosti se nedorozumění velmi obtížně narovnává. Dále mě fascinuje rozsah a dopad změny, která je nejen v bankovnictví unikátní. A v neposlední řadě mě motivuje právě ta práce s technologiemi, které jsou de facto standardem používaným u současných technologických dravců.

 

David Švejda

David Švejda, Digital Transformation Lead

Pracuje v Komerční bance od roku 2015, nejprve na pozici zástupce CIO, později v agilní organizaci jako Tribe Lead. Od roku 2020 má na starosti technologickou část vybudování Nové digitální banky. V IT pracuje již 27 let, po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty UK pracoval v Akademii věd ČR a poté 17 let v poradenské firmě Accenture, kde se věnoval především systémové integraci pro finanční instituce.