Pilotní ročník talentového programu SPIRIT odstartoval na jaře 2020 a spojil třicet tři mladých kolegů napříč Komerčkou, kteří měli mnoho společného: motivaci na sobě pracovat, odhodlání a drive měnit věci, chuť přinést změnový projekt, zájem spolupracovat a poznávat banku. Dali jsme jim příležitost projevit kreativitu, poznat své silné stránky a ty dále rozvíjet a využívat pro práci v týmu. Začátkem října 2021 jsme první ročník slavnostně uzavřeli. Jak probíhal a co je jeho výsledkem? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali Petry Krátké, interní koordinátorky programu.

 

 

Petro, kde se vzala myšlenka vytvořit nový talentový program SPIRIT? Co bylo jejím impulzem?

Impulzem ke změně a novému pohledu na talentový program byl start strategie KB 2025. Chtěli jsme, aby mladí talenti, kteří jsou plní nadšení a skvělých nápadů, měli možnost přispět k této změně Komerčky. Aby dostali šanci posouvat naši firemní kulturu, inspirovat ke změnám a ovlivňovat názory vedení firmy.

 

Jak velký zájem byl ze strany zaměstnanců? A co museli udělat pro to, aby se do programu dostali?

Účast v programu byla zcela dobrovolná a způsob přihlašování probíhal formou sebenominace. A to především proto, aby se přihlásili ti, kdo mají skutečný zájem a nadšení pro danou věc. Nikoliv ti, které nominoval jejich šéf, a oni teď musí z pocitu povinnosti absolvovat nějaký program. Už na začátku, tedy i při výběrovém řízení, byla stěžejním tématem firemní kultura KB. Zajímalo nás, jak ji kolegové hodnotí nebo jakým směrem by ji chtěli posunout dál. Do druhého kola postoupilo šedesát osm lidí, z nichž bylo třeba vybrat třicet těch, kteří se zapojí do samotného programu. A tak jsme se pustili do maratonu individuálních rozhovorů, ze kterého na konci května 2020 vzešla finální parta třiatřiceti Spiriťáků.

 

Z pohledu KB je přínos programu jasný – dále posouvat firemní kulturu banky. Co si ale „odnesli“ samotní Spiriťáci?

Všichni vybraní účastníci prošli psychometrickým testem silných stránek CliftonStrengths, který jim pomohl identifikovat jejich přirozený talent, silné stránky i tzv. blind spots neboli slabá místa silných stránek. Zjistili tedy, v čem je jejich největší síla a s tím teď mohou dál pracovat. Postupně si vyzkoušeli různé techniky práce s úkoly či se stresem, seznámili se s novými nástroji pro řízení projektů a v praxi uplatňovali své nabité znalosti.  

Model CliftonStrengths má rovněž velký vliv na angažovanost zaměstnanců a agentura Inpram, která byla naším externím dodavatelem, využívá při svých projektech agilní způsob práce, stejně jako my v KB.

Spiriťáci také navázali cenné kontakty, protože se v týmech potkávali kolegové napříč celou bankou. A také díky projektům, které měly celobankovní dosah.

Především ale měli šanci přijít s něčím novým a zasadit se o to, aby nezůstalo jen u nápadů a plánů, ale aby se jejich projekty dočkaly reálného uplatnění.

 

Kdo se podílel na organizaci a vedení celého programu? Zdá se, že šlo o velký projekt, který vyžadoval zapojení a koordinaci mnoha aktivit a lidí.

Koordinační roli v programu SPIRIT sehrával tzv. Community Manager. Staral se o propagaci programu, byl pomocnou rukou Spiriťáků a koordinoval veškerý program s dodavatelem. Každý tým pak měl svého buddyho a sponzora. Buddy jako expert na konkrétní oblast poskytoval Spiriťákům své odborné znalosti a zkušenosti. Mimo to jim také pomáhal správně se orientovat v bance anebo doporučoval další kolegy a kolegyně, kteří by mohli přispět k úspěchu jednotlivých projektů. Garantem zpracování tématu, které mělo být realistické a pokud možno jednoduše implementovatelné, pak byl sponzor.

Externí posilou, kterou jsme si zvolili v rámci výběrového řízení, byla agentura Inpram, experti na metodiky rozvoje osobnosti a týmu: Gallup Clifton-Strengths, Barrett Model a další.

 

Petra Krátká, interní koordinátorka programu SPIRIT

Výběrové řízení bylo zahájeno loni v květnu. V té době už platila mnohá covid opatření. Jak se tato omezení projevila na spuštění a průběhu programu?

Covid pandemie bohužel ovlivnila už počáteční fáze programu. Veškeré aktivity jsme přesunuli do onlinu a nakonec prodloužili trvání programu na jeden a půl roku. Komunikace na dálku je komplikací při navazování kontaktů a propojování na nové kolegy. Ovlivnila i budování komunity Spiriťáků. Navzdory tomu ale běžel program dobře a účastníci zvládali řešit a posouvat své projekty směrem k reálným dodávkám.  

 

 

 

Nyní už k jednotlivým změnovým projektům. Představte nám prosím, na čem konkrétně Spiriťáci pracovali.

Spiriťáci se seskupili do šesti týmů a rozdělili si mezi sebe šest projektů.

Posláním týmu KB Brand Ambassadors byla propagace a rozšíření komunity KB Ambasadoři, která má za úkol posilovat brand KB a zlepšovat vnímání Komerčky uvnitř banky i navenek.

Cílem týmu Methodology Simplification bylo změnit přístup k metodice a systém vyhledávání. Jejich pozornost se stočila na bankovní poradce, pro které je metodika zásadní. A pracovali tak na vytvoření komunikačního kanálu a zrychleného procesu, jímž se budou předávat podněty z distribuční sítě přímo do tribů.

Další tým, tým Zasíťuj se, přišel s tipy a doporučeními, jak si zpestřit každodenní pracovní rutinu v hektickém světě onlinu.

Tým Onboardingu a adaptace měl za úkol usnadnit adaptační proces nových zaměstnanců a současně pomoct manažerům nalézt správnou cestu k efektivnímu zaškolení nováčka. Také navrhli roli buddyho, parťáka nováčka.

Tým Employee Business Profiles pracoval na vytvoření zaměstnaneckých profilů. Upravoval a propagoval nástroj, pomocí kterého se mohou všichni kolegové dozvědět něco víc o svých spolupracovnících. A to nejen o tom, co v Komerčce dělají, ale také jak tráví svůj volný čas, jaké jsou jejich silné stránky a v čem mohou případně pomoci ostatním kolegům.

Tým Corporate Well-being se zaměřil na zaměstnanecké benefity ve Skupině KB. Pracoval na kompletním přehledu všech benefitů a analýze jejich nákladovosti a využitelnosti s cílem optimalizovat jejich strukturu ke vzájemné spokojenosti zaměstnanců i Komerčky.

 

Závěrem se nabízí otázka, jak hodnotíte uplynulý ročník SPIRIT programu? Můžeme těšit na jeho pokračování?

Pohled mladých, nápaditých talentů s nezaujatým pohledem na věc je velmi přínosný. A byl to právě jejich náboj, motivace, chuť na sobě pracovat a přinášet nápady, co i je samotné přivedlo a spojilo v programu SPIRIT. Toto nás přesvědčuje o tom, že program má pro kolegy přínos a smysl. Chceme v něm i v roce 2022 pokračovat a při jeho plánování a další organizaci zohlednit naše získané zkušenosti a zpětnou vazbu od současných účastníků.